Dean's List - Year 4
(Academic Year 2022 / 2023)

Names (in alphabetical order)
(based on Year 4 examination results only)

» BRANDON WONG WEI LUN
» CALVIN ONG JUN XUE
» CHENG SI YI, IAN
» EMMA KAYE CHOE SOOK YING
» FU JOURNE HAHN
» GOH HONG WEI, ADAM
» GOH WANG XUAN JUSTIN
» KHONG SHAO LONG NICHOLAS
» LEE JIA HERN
» LOUIS LIM JUN REN
» MEGAN KAI-XUAN WONG
» ONG WEI XUN ANDERS
» PHONE MYAT THU
» REUBEN TONG HOE EN
» RUSSELL JAMES VAZ KANG WEI
» SEAN GREGORY XUAN WEI RAPPA
» YONG DE WEI

 

top